Historia Głuszycy

Historia założenia osady sięga średniowiecza – pierwsze wzmianki pochodzą z XIII/XIV wieku. Jedna z hipotez...

Historia Głuszycy